Video highlightXem tất cả

Ba Lan 4 – 0 Lathuania

4 năm trước.

Ba Lan 4 – 0 Lathuania

Bỉ 4 – 1 Costa Rica

4 năm trước.

Bỉ 4 – 1 Costa Rica

Hàn Quốc 0 – 2 Senegal

4 năm trước.

Hàn Quốc 0 – 2 Senegal

Áo 0 – 3 Brazil

4 năm trước.

Áo 0 – 3 Brazil

Pháp 1 – 1 Mỹ

4 năm trước.

Pháp 1 – 1 Mỹ

Ba Lan 2 – 2 Chi Lê

4 năm trước.

Ba Lan 2 – 2 Chi Lê

Loading...